... Čistá voda s.r.o.
- Úvodem

VYBRANÉ REFERENCE ...

2017
ASŘ skladování a dávkování uhelného prachu do hořáku Pillard.
(Technologie s nebezpečím výbuchu.)
Koncový zákazník: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

2016
ASŘ pro dopravní linku vibrolisovaných výrobků.
Koncový zákazník: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

2015
Modernizace ASŘ rotační pecní linky.
Koncový zákazník: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

2014
Řídicí systém pro technologii míchání, nakládku a expedici uhelných kalů.
Koncový zákazník: EKO CARBO – JULIA Sp. z o.o. (Polsko)

2013
Řídicí systém dopravy a míchání popílku v Elektrárně Prunéřov II.
Koncový zákazník: ČEZ a.s.

2012
Řídicí systém závodu na výrobu keramických stavebních materiálů.
Koncový zákazník: O.O.O. UPSM Užovka (Rusko)